Kirurgi

Estetisk kirurgi

Gingivalplastik är ett samlingsnamn för olika operationer som kan göras för att justera tandköttet i syfte att skapa en estetisk harmoni i munnen. De vanligaste korrigeringarna är att täcka blottade tandhalsar eller att skapa harmoni genom att forma om tandköttskanten för at göra mer av tänderna synliga. Andra korrigeringar kan vara att avlägsna pigmenteringar och att utföra kirurgi på läpparna för att dölja att patienter visar för mycket av sitt tandkött.

Benuppbyggnad

När tänder förloras kan benet i området dra sig tillbaka vilket leder till brist på benmassa att sätta implantatet i. Det kan därför ibland vara nödvändigt att bygga upp käkbenet igen. Det finns en olika metoder för detta och beslut fattas individuellt efter en utförlig undersökning.

Benuppbyggnad har genomförts i många decennier och kan i många fall genomföras i samband med implantatoperationen. I vissa komplicerade fall kan benuppbyggnaden behöva göras innan implantatet sätts in för en bättre prognos, detta ger dock en förlängd läkningsperiod.

Sinuslift

Sinuslift är ett kirurgiskt ingrepp som utförs när det inte finns tillräckligt med utrymme på höjden i överkäkens premolar- och molarområde för att sätta ett implantat. Har området varit tandlöst en längre tid finns det en risk att tandben gått förlorat och att bihålan brett ut sig. Vid operation lyfts slemhinnan i botten på bihålan försiktigt upp samtidigt som implantatet installeras. Slemhinnan i bihålan hålls då upp av implantatet och kroppen kommer själv att bilda ben i detta område för att stödja implantatet.

Guidad kirurgi

Utveckling inom 3D-röntgen och datateknik har lett till att implantatoperationer kan i förväg planeras i detalj i en virtuell datormiljö. Guidad kirurgi innebär att ett printcenter framställer en operationsguide/borrmall baserat på 3D-röntgen och indextagning för att i förväg fastställa implantatets position och på så sätt även minska det kirurgiska ingreppet. Patientfördelarna som noterats är främst i form av mindre efterbesvär och en mer exakt kirurgi. Denna sorts kirurgi genomförs främst i framtandsområdet där kravet på estetik är mycket högt och bevarandet av tandkött essentiellt. Om denna sorts kirurgi är aktuellt i ditt fall avgörs vid grundlig undersökning.

Implantatkirurgi

Inför operation

Det är mycket viktigt att vi har en aktuell hälsodeklaration ifylld när ni kommer till operationen. Vi kommer att gå igenom detta vid konsultationen, skulle något förändras gällande eventuell medicinering behöver vi informeras om detta.

Om du behandlas med Waran skall INR-värdet vara lägre än 2,5 vid operationstillfället. Kontakta din hjärtläkare i god tid för att ställa in värdet.

Har du behandlats eller är under behandling mot benskörhet med bisfosfonater som ex. Fosamax kan kirurgiska ingrepp i munhålan vara farliga. Informera oss om detta vid genomgång av er hälsodeklaration.

Operation

När du kommer till oss vid operationstillfället kommer du att få följande läkemedel av oss:

  • Penicillin: 2g Amimox eller 600mg Dalacin (om allergi).
  • Paroex: Antibakteriell munskölj för att minska bakterienivån i munhålan.
  • Sedvanlig tandläkarbedövning.
  • Midazolam: Är valfritt. Om du valt att ta detta lugnande får du det ungefär en halv timme före operation. Midazolam är ett kortverkande läkemedel som används för att minska oro, muskelspänning och framkalla sedering (ett tillstånd av lugn och dåsighet). Då detta preparat ger tillfällig närminnesförlust rekommenderar vi att en anhörig möter upp er efter operation. Midazolam får inte tas av personer med sömnapné och ni får inte köra bil inom 24 timmar efter operation.

När vi förbereder dig inför operationen kommer vi att tvätta ditt ansikte med alkohol och täcka er med en steril operationsduk. Dukens syfte är att skydda operationsområdet från bakterier och skydda era ögon. Vi rekommenderar att ni inte använder kosmetiska vid operationen.

Operationen tar mellan 20-60 min, beroende på omfattningen.

Efter operation

Efter ingreppet kommer du att få sitta en stund och kyla det behandlade området. Vi rekommenderar att ni gör i ordning is så att det finns färdigt när ni kommer hem från operationen. Lägg isen i en liten plastpåse och linda in påsen i en tunn hushållshanduk. Applicera kylpåsen mot kinden utanpå det opererade området till och från de närmaste timmarna efter det att ni har kommit hem. Kylan minskar risken för blånad och svullnad.

Mindre operationer ger sällan svullnad, blånad eller värk. Större operationer i samband med vissa mediciner, främst blodförunnande, ex. Waran och Trombyl kan ge svullnader som efter ett par dagar kan bli blå och gula. I vissa mer komplicerade fall i underkäken kan känselned-sättningar i läpp och haka förekomma en tid efter operationen, men det är mycket sällsynt. Efter operationen kommer ni att få med er de mediciner som ni behöver.

Efterbesvären varierar från person till person.

För att behandlingen ska ha bästa möjliga prognos är det viktigt att ni är rökfri och utför en optimal munhygien.

Exempelbehandlingar

[videojs_video url=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/tillbakabildandekakben.mp4″ webm=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/tillbakabildandekakben.webm” ogv=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/tillbakabildandekakben.ogg”]Tillbakabildande av käkbenet

[videojs_video url=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/implantatburenbro.mp4″ webm=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/implantatburenbro.webm” ogv=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/implantatburenbro.ogg”]
Behandling för implantatburen bro med flera tänder

[videojs_video url=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fastkonstruktion.mp4″ webm=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fastkonstruktion.webm” ogv=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fastkonstruktion.ogg”]
Fast konstruktion med 4-6 implantat

[videojs_video url=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uttagbartackprotes.mp4″ webm=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uttagbartackprotes.webm” ogv=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/uttagbartackprotes.ogg”]
Uttagbar täckprotes med knäppen

[videojs_video url=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fastkonstruktionvinklad.mp4″ webm=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fastkonstruktionvinklad.webm” ogv=”http://eriklennartsson-se.s3-eu-west-1.amazonaws.com/fastkonstruktionvinklad.ogg”]
Fast konstruktion på 4 implantat där de bakre implantaten är vinklade

Sinuslyft