Undersökning

Vid vårt första möte samlar vi in nödvändig information för att utreda vilka behandlingsalternativ som finns och är lämpliga för just dig. Vi genomför en grundlig klinisk undersökning och kompletterar med 3D-röntgen samt foto och avtryck vid behov. Du får information rörande din behandling och ny tid bokas för en genomgång av din behandling med vår kirurg.

Ditt andra besök hos oss bokas ca två veckor senare. Vid detta tillfälle kommer vår kirurg att gå igenom specifika detaljer som gäller din kommande operation däribland förväntad tid för läkning och kostnad.

Det tredje besöket är operationstillfället.

Vid det fjärde besöket genomför slutkontrollen och tar bort eventuella stygn. Efter detta besök tar din ordinarie tandläkare vid och kallar dig för fortsatt behandling.

För att komma på behandling till oss behöver din ordinarie tandläkare skriva en remiss.